Buradasınız: Anasayfa > Hizmetlerimiz

Organizasyonel Yapılanma

İnsan Kaynakları Sistemlerinin sağlam bir altyapıda kurulması, eksiksiz dokümantasyon, yasal uygunluk, kurumsal tarihçe ve verimli iş çıktıları için hayati önem taşımaktadır. IK sistem kurulum projelerimizin ilk fazında bu alt yapıyı oluşturmaktayız.

2005 yılından bugüne birçok sektörde başarılı projeler yürüten ManAsset Staffing Solutions® , yürüttüğü tüm projelerde insan kaynakları ve iş süreçleri tarafındaki bilgi ve deneyimini harmanlayarak ilerler. Süreç sahiplerinin ve iş birimlerinin çalışma mantığını ve taleplerini çok iyi anlar ve buradaki ihtiyaçlara göre bir insan kaynakları yapılanması oluşturur. Her organizasyonun kendine özgü ihtiyaçları olduğunu bilir ve kurduğu yapıyı bu ihtiyaçlar temelinde yükseltir, örgüt sosyolojisini iyi anlar.  ManAsset Staffing Solutions® , çözüm sunduğu her firmada iş ortağı mantığıyla hareket eder, ölçülebilen ve sürdürülebilen yapılar kurgular.

  • İK stratejilerinin belirlenmesi

  • IK El Kitabının hazırlanması ve prosedürlerin yazılması

  • Organizasyon şemalarının oluşturulması

  • İş tanımlarının hazırlanması

  • İşe alım sisteminin kurulması

  • Oryantasyon programının oluşturulması,

  • Yetkinlik modelinin kurulması ve yetkinlik katoloğunun hazırlanması

  • Ödül Sistemleri

  • Çalışan Memnuniyet Anketleri