Buradasınız: Anasayfa > Hizmetlerimiz

Performans ve Kariyer Yönetim Sistemi

ManAsset Staffing Solutions® olarak sloganımız “Ölçemezseniz Geliştiremezsiniz” dir. “Performans Yönetim Sistemleri” (PYS)şirketlerin insan yönetimini adil, şeffaf ve sistematik yapmalarına yardımcı olan, çalışanların şirkete bağlılığını arttıran ve ücret-kariyer yönetim sistemlerinin temelini oluşturan temel IK fonksiyonlarından biridir.

ManAsset Staffing Solutions® “Performans Yönetim Sistemleri”ni her şirketin kendi dinamiklerine, çalışan profiline, coğrafi dağılımına ve en önemlisi stratejik hedeflerine uyumlu parametrelerde ve S.M.A.R.T hedefler bazında oluşturur.

ManAsset Staffing Solutions® , şirketlerin mevcut “Performans Sistemleri” ni analiz eder ve hedeflerin S.M.A.R.T, sistemin sürdürülebilir olmadığı organizasyonlara yeni yol haritaları çizer. PYS’nin objektif kriterlerle ölçülebilen ve sürdürülebilen sistemler olmasını sağlar.

  • Spesific  (özel belirli) Hedef kesin ve net tanımlanmalıdır.
  • Measurable  (ölçülebilir)  Hedef ölçülebilir olmalıdır.
  • Accepted  (kabul edilen)   Hedef Alıcılar tarafından kabul edilir olmalıdır.
  • Realistic  (makul /gerçekci) Hedef mümkün olmalıdır. 
  • Timely  (Zamana bağlı)Hedef net bir zaman takviminde erişilir olmalıdır.

 

Kariyer Yönetim Sistemi

Şirketler, çalışanlarının kariyer hedef ve beklentilerini doğru yönetebildiği ölçüde şirkete bağlılığı ve iş verimini arttırmaktadırlar. Çalışanların kendi kariyerlerini yönetmeleri, hedef belirlemeleri ve bu hedef doğrultusunda çalışmaları, şirketin sağlıklı büyüyebilmesi için önemli ve gereklidir. Şirket ile çalışanların hedeflerinin paralelliği, beklentilerin açık bir dille ifade edilebilmesi, sistematik, güvenilir ve adil bir kariyer yönetim sisteminin olması, çalışanların şirkete bağlılığını arttıracak, şirketin pozitif gelişmesine ve tercih edilen iş veren olmasına yardımcı olacaktır. Çalışanları motive eden bir kariyer haritasının yokluğunda, kurumsal performans düşecektir. Başarılı bir kariyer yönetimi kişisel doyumu, iş/yaşam dengesini ve finansal güvenceyi kapsar. Bu süreç, bireysel ve kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlar.

ManAsset Staffing Solutions, çalışanların farkındalıklarını arttırarak, kariyer planlarını belirlemekte, kişisel ve kurumsal hedeflerin örtüştüğü iyi kurgulanmış ve uygulanılabilir kariyer yönetim sistemleri kurmaktadır.