Buradasınız:Anasayfa > Hizmetlerimiz > Operasyonel Mükemmellik

Operasyonel Mükemmellik

COVID-19 sonrası yeni ekonomiye uyum için Operasyonel Mükemmellik önceliğiniz olmalı. Günümüzde, yeni çalışma şekilleri geliştirmek, yerleşim planlarının, rollerin, sorumlulukların, uzaktan çalışmanın, teknoloji kullanımının ve bilgi güvenliğinin harmonize edildiği, bubunla birlikte her alanda performansın yönetildiği maliyet odaklı yapılara dönüşmek sürdürülebilirliğin anahtarı. ManAsset, yeni ekonomiye uyum sağlarken verimlilikten uzaklaşmamanız için teknoloji destekli metodolojisi ile bu dönüşümde şirketlere destek oluyor. Yeni ekonomiye uyum sürecinin bağımsız, objektif ve veri bazlı bir yaklaşımla ManAsset Operasyonel Mükemmellik hizmetleri ile yönetilmesini sağlıyor.

ManAsset operasyonel mükemmellik yaklaşımı maliyet azaltma ve mevcut problemlerin çözümüne yönelik çevik ve yalın bir yaklaşımdır. Bulut teknolojiler ve iş analizi teknolojileri kullanarak, kritik konulara odaklanan, iş zekası uygulamaları ve analiz araçları ile hızlı çözümler üreten bir yaklaşım sunuyor. ManAsset yaklaşımı, iş etüdü, aktivite analizi, örnekleme, assessment metodlarıyle sıfır hata, sıfır kaza ve sıfır duruş hedeflerine ulaşmaya, ekipman verimliliğini arttırmayı iş kazalarını azaltmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için teknolojiyi kullanırken, çalışanlarla işbirliği içinde üretimdeki verimliliği ve ofis verimliliğinin arttırılmasına ve organizasyondaki rol ve sorumlulukların her aşamada gözden geçirilmesini sağlar.

ManAsset, TPM, Yalın, FMEA ve 6 Sigma yaklaşımlarını Agile bir metodoloji ile yeniden yorumlamakta; analiz, teknoloji ve iletişim odaklı bir yaklaşımla bilgi sistemlerinden üretime kadar farklı süreçlerde veri yönetimi ve analizi ile şirketlere değişik problem alanlarında maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Assessment, stok optimizasyonu, set-up analizi, hat dengeleme, hız kayıplarının azaltılması, FMEA, MRP parametrelerinin analizi, hammadde, bakım malzemelerinin analizi ve yalınlaştırılması, katma değersiz işlerin eliminasyonu yaklaşımları ile maliyetlerinizi azaltıyor ve operasyonel mükemmellik yolculuğunda şirketinize ivme kazandırıyoruz.